DELA

Moderaterna motionerar mot byggförbudet

Moderaterna i Mariehamn lämnade i går in två motioner till stadsfullmäktige med syfte att upphäva byggförbudet i centrum samt tillåta tomtägarna till de två fastigheterna på Kaptensgatan att riva och bygga nytt.

Moderaterna är missnöjda med det rivningsförbud som utfärdats två tomter på Kaptensgatan där företaget Dennis & Macke ab anhållit om att få riva två fastigheter för att bygga lägenhetshotell.

Moderaterna lämnade därför, genom första undertecknare Lennart Isaksson, in två motioner till stadsfullmäktige under tisdagskvällen. Den ena motionen rör upphävande av byggförbud i centrum och den andra rör tillåtande av byggnation för de två fastigheterna på Kaptensgatan.

– Vi tycker att det är ett olägligt beslut och motsvarar inte den utvecklingsvilja vi har i Mariehamn, säger Roger Jansson (M).

I motionen skriver moderaterna att de gärna ser att staden förhandlar med tomtägarna om ärendet som gäller de två husen.

Motionerna som lämnas in till stadsfullmäktige ska nu beredas av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen har redan en gång röstat för att införa byggnads- och åtgärdsförbud i centrumkvarteren inom området Styrmansgatan-Ålandsvägen-Storagatan-Österleden) i väntan på att det pågående arbetet med delgeneralplanen ska bli klart, ett beslut som fortsättningsvis stöds av socialdemokraterna och liberalerna.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!