DELA

Moderaterna moderniserar

Ett 30-tal personer fanns på plats då moderaterna tog ställning till sin nya partistruktur.
I går kväll höll Moderat samling medlemsmöte. På agendan stod medlemsenkäten som skickats ut för att ta reda på i vilken riktning partimedlemmarna vill att partiet ska utvecklas och organiseras.

Enligt Roger Jansson, medlem i valberedningen som tagit fram förslaget till ny partistruktur, har målsättningen varit att partiordföranden ska få hjälp av partistyrelsen i en större utsträckning än i dag och att partiet ska förbättra sin kommunikation både extern och internt. Partikansliet ska också få nya instruktioner om hur det ska kommunicera.

Under mötet fick valberedningen stöd för sina tankar och nu fortsätter arbetet.

Frågan om vem som blir partiets nästa ordförande kom inte upp under mötet, men enligt Roger Jansson får frågan ny fart när ungdomsförbundet nu har lanserat sin första kandidat (läs artikeln intill).

– Friska tag, säger Roger Jansson.

Planen är att partiet ska välja ny ordförande på höstmöte den 28 november, eftersom Johan Ehn meddelat att han slutar som ordförande.