DELA
Foto: Pressbild

Moderaterna får kvinna i toppen

Annette Holmberg-Jansson eller Gun-Mari Lindholm.

Någon av dem är Moderaternas nya ledare under förutsättning att Ungmoderaternas kandidat inte skräller.
Både Annette Holmberg-Jansson och Gun-Mari Lindholm har meddelat Moderat samlings valberedning att de ställer sig till förfogande som partiets nästa ordförande då Johan Ehn lämnar uppdraget.

Minister Mika Nordberg drar sig däremot ur spelet.

– Jag gick med på att ställa upp om Annette Holmberg-Jansson inte gjorde det för att partimedlemmarna ska få olika alternativ att välja mellan. Eftersom hon nu är med och jag dessutom redan har ganska fullt upp både i regeringen och inom det kommunala drar jag mig tillbaka, säger han.

Det betyder att partiets valberedning nu har tre kandidater. Utöver Holmberg-Jansson och Lindholm har partiets ungdomsorganisation redan tidigare fört fram Marcus Clausen som sin kandidat. Han har givetvis en chans att skrälla men valberedningen har hittills varit tydlig med att man vill ha Ehns efterträdare från lagtinget eller regeringen.

I och med att aspiranterna är klara inleder valberedningen ett nytt skede i arbetet med att vaska fram sin nya ordförande.

– Vi för diskussioner med de nämnda plus ett 15-tal alternativa blivande styrelsemedlemmar. Vår målsättning är att skapa ett bra team som kan samarbeta och följa de ny principer för organisationen som vi har tagit fram, säger Roger Jansson, medlem i valberedningen.

Några namn kommer inte att lämnas ut medan den processen pågår. Valberedningen har inte heller bestämt när partimedlemmarna och massmedia ska få ta del av det slutliga förslaget. Frågan avgörs på partiets höstmöte den 28 november.