DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VÄRRE I RIKET Problemet med smarttelefoner i skolan är större i riket än här på Åland.

Webbenkät: Ska skolan vara mobiltelefonfri?

Smarttelefoner upplevs som allt mer störande för skolundervisningen skriver Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) och Förbundet Hem och Skola i ett pressmeddelande. På Åland gäller olika regler i olika skolor. Vad tycker ni? Svara i vår webbenkät!

Du har redan deltagit i omröstningen.

Omröstningen är öppen till klockan 15 idag, tisdag.

På Ytternäs skola råder mobilförbud under hela skoldagen. Det betyder att eleverna får ha telefonerna med sig men inte använda dem under varken lektionstid eller raster.

– Den regeln har vi haft hela tiden och därför har vi heller inget problem med mobiltelefoner som stör undervisningen, säger Anders Eriksson som är rektor på Ytternäs skola.

På Godby högstadieskola används mycket elektronisk apparatur i skolundervisningen, bland annat läsplattor och ipads. Här är störningsmomenten fler enligt rektor Mats Fors, men ändå inte i så hög grad att det är anmärkningsvärt på något sätt.

– Visst händer det ofta att man måste be eleverna att lägga i från sig sina telefoner men vi ser det mer som en del av vardagen. Läraren ger först en varning och den följs oftast. Om eleven ändå inte lägger undan telefonen tar läraren undan den och eleven får tillbaka den vid lektionens slut. Det är dock tillåtet att använda telefonen under rasterna, säger han.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!