DELA
Foto: Annika Orre

MKB på gång för Havsvidden

Arbetet med en miljökonsekvensbedömning för hela Havsvidden-komplexet inklusive de elva nya klipphus som planeras väster om anläggningen är nu i gång.
Nya Åland har talat med Jan Lidén, styrelsesuppleant i fastighetsbolaget Havsvidden Ab som driver ärendet. Planeringsprocessen är i gång och hanteras av ett svenskt konsultföretag som har erfarenhet av att göra miljökonsekvensbedömningar.

Bolagets förhoppning är att MKB:n ska vara klar i höst. Den ska lämnas till Geta kommun som komplement till den anhållan om detaljplan för de planerade klipphusen som lämnades in tidigare.

Omstridd detaljplan

Förslaget till detaljplan blev omstritt när kommunen skulle ta ställning till det i fjol. I februari fick fullmäktigeledamoten Anders Jansson nästan alla med sig i omröstningen om detaljplanen. Han krävde en miljökonsekvensbedömning för hela hotellkomplexet, inklusive de planerade klipphusen, i stället för att godkänna en bit i taget i olika detaljplaner.

Fullmäktige skickade ärendet tillbaka till kommunstyrelsen med uppmaningen att beakta helheten. Men i stället anlitade kommunstyrelsen konsulten Tiina Holmberg som kom fram till att det var orimligt att kräva en MKB för hela anläggningen. På nästa möte röstade alla i fullmäktige utom Anders Jansson för att detaljplanen skulle godkännas.

Bakläxa av domstolen

Han överklagade beslutet till Ålands förvaltningsdomstol som i mars upphävde beslutet om detaljplanen och återförvisade det till kommunen. Domstolen konstaterade att utvidgningen av hotellkomplexet kunde kräva en MKB och eftersom kommunen inte hade övervägt det på det sätt som lagen och EU-domstolens rättspraxis kräver måste ärendet behandlas på nytt.

I EU:s rättspraxis betonas att syftet med bestämmelserna inte får kringgås genom att dela upp ett större projekt i mindre bitar.

För Anders Jansson är det viktigast hur vatten- och avloppsfrågan blir löst. En gammal överenskommelse med samfälligheten för Östergeta tillåter Havsvidden att ta 10 kubikmeter vatten i medeltal per dygn ur Gröndals träsk. Enligt uppgift överskrids uttagsgränsen.

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen när MKB:n är klar.