DELA

MJÖLKKRISEN ”Vi skickar en del av stödet till mejeriet”

Mjölkproduktionen ökar, men lönsamheten minskar. För Trygve Sundblom i Geta överstiger stödsumman det han får i vinst från sin gård.
Mjölkbonden Trygve Sundblom driver ett familjejordbruk i Geta Möckelgräs med sin fru Inger Marie Sundblom.

Gården har 40 kor som producerar drygt 420 ton mjölk i året. Förutom det odlar man foder till korna.

– I år har vi fått bra foder. Det bidrar till att vi kan dra ner på inköpen på proteinfoder från riket, säger Trygve Sundblom.

Paret Sundblom tog över gården 1995 från Trygve Sundbloms föräldrar och specialiserade sig på mjölkproduktion.

– Sen dess producerar vi tre gånger mer mjölk för samma arbetsinsats.

Men de åländska mjölkproducenterna är pressade. Sedan 2013 har inkomsterna halverats på Sundbloms gård. Det som blir kvar i vinst är mindre än det som man får i stöd.

– Det betyder att vi skickar med en del av stödet till mejeriet.

Förr kunde en intjänad hundralapp matchas av 80 euro i stöd.

– I dag har stödet gått ner till 70, men det införtjänade är 60 euro. Man kan tänka att utan stöd skulle vi kunna ta ut noll euro i lön och vara tvungna att ta lån för att kunna skicka mjölken till mejeriet.

Vilken är då lösningen på det här?

– Vi vill ha förståelse från regeringen i Finland att de hjälper lantbrukarna över krisen.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!