DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>SVÅR FRÅGA Även för den som har råd att ta in avbytare kan det vara svårt att få tag på någon.

Mjölkgruppen får fortsätta

Nya näringsminister Camilla Gunell vill inte att landskapet ska ta ansvar över avbyteriverksamheten igen.

Men hon öppnar upp för att verksamheten tas över av andra.
Arbetsgruppen som tog fram mjölkstrategin leddes av tidigare näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) och strategin presenterades i höstas. Sedan dess har Karlström slutat som minister men arbetsgruppen får fortsätta under ledning av Jordbruksbyråns chef Sölve Högman. I går träffade gruppen Camilla Gunell.

– Det verkar som om gårdar, som har under 80 kor, har väldiga bekymmer. Det är en allvarlig problematik som påverkar näringen i sin helhet, säger Gunell efter mötet.

Vad kan landskapsregeringen göra i nuläget?

– Vi är inte framme vid slutsatserna ännu. Men nu gäller det att renodla rollerna och se vad landskapet och de andra aktörerna kan göra för att stödja och hjälpa näringen.

Ett önskemål från mjölkgruppens sida var att man ska utreda vilka effekter det nya avbyterisystemet har haft.

– Om man ser över systemet måste man ha en politisk uppfattning om vi är beredda att ompröva hur pengarna inom systemet används eller om det kan göras mera i paritet med näringens behov.

Tillgången på avbyteripersonal är också en utmaning, säger Gunell.

– Även om man har råd att ta en avbytare kanske det inte finns någon.

Gunell säger ändå nej till att ta tillbaka avbyteriverksamheten under landskapet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!