DELA
Foto: Erkki Santamala

Mjölkbönder nöjda över höjda priser

Höjningen på ÅCA:s produktpriser kan täcka mjölkböndernas extrakostnader med upp till en tredjedel.
Tryggve Sundblom, mjölkbonde i Geta, är glad över att Ålandsmejeriet höjer sina produktpriser.

– Det här är jättebra. Det är bara marknaden som kan lindra detta problem, för pengarna kommer inte in någon annanstans ifrån. Det är den enkla men tuffa sanningen, säger Sundblom.

För hans gård med fyrtio mjölkkor är det än så länge svårt att säga hur mycket ÅCA:s produkthöjning kommer att hjälpa.

– Men jag skulle bedöma att det hjälper med upp till en tredjedel av de extrakostnader som tillkommer på grund av torkan, säger Sundblom.

Han kommer att minska antalet kor till 35 stycken till en början. Att köpa in foder är Sundblom tveksam till då en bal kostar runt hundra euro att köpa in bortifrån. I dagsläget har han mellan femtio och hundra balar för lite till sina kor.

– Att ta ett lån på 15 000 euro för foder är inte en möjlighet, säger han.

En annan ÅCA-mjölkbonde, Kristoffer Lundberg på Haga Kungsgård, är mera lugn över situationen kring torkan, men däremot fundersam över fodrets kvalitet.

Hur det än slutar så säger Lundberg att det kommer bli dyrt, och är glad över att ÅCA höjer produktpriserna.

– Vi får lov att köpa in andra fodersorter och dryga ut det med vårt egna foder, säger Lundberg, som inte kommer nödslakta några av sina 300 mjölkkor.

Läs mer i måndagens Nya Åland!