DELA
Foto: Erkki Santamala

Misstänkt varroa bara 15 kilometer från Åland

Parasiten varroa, livsfarlig för bin, kan finnas i Åbolands skärgård.

Ett misstänkt fynd är under utredning.
De åländska biodlarna håller andan. Biodlarföreningens ordförande Yngve Påvall har kontaktats av en biodlare på Houtskär i Åbolands skärgård som i en kupa upptäckt en litet djur som kan vara varroa.

– Jag såg omedelbart till att forskaren Maritta Martikkula fick information om upptäckten och nu analyseras fyndet i livsmedelsverket Eviras laboratorium i Kuopio, säger Påvall.

– Det tar cirka en vecka tills vi får svar.

Varroa destructor är är ingenting att leka med. Det handlar om en liten och mycket svårutrotad parasit, ett spindelkvalster, som angriper bin. Honorna lägger sina ägg i drönarbinas larvceller, det leder till att de utvecklade bina får missbildningar och det i sin tur till att hela samhällen stryker med.

Parasiten har förorsakat bidöd på flera håll i världen medan Åland varit förskonat. De finländska myndigheterna lyckades våren 2013 driva igenom ett beslut i EU om importförbud av bin till Åland. Sedan dess kontrolleras de åländska bisamhällena årligen och hittills har landskapet lyckats behålla sin varroafria status.

– Men Houtskär ligger bara 15 kilometer fågelvägen från Kumlinge, jag har hjärtklappning.

Varroa sprider sig, visar Maritta Martikkulas forskning, med en hastighet på 13 kilometer per år. Om fyndet på Houtskär verkligen är varroa är den naturliga följdfrågan om det finns i flera biodlingar i Åbolands skärgård som är angripna.

Parasiten kan bekämpas med nervgift, pyretoider, men problemet är att giftet inte bryts ner utan lagras i bivaxet. Ett annat men mycket arbetsdrygt sätt är att använda någon syra som varroa skyr. Slutligen kan man välja att bränna angripna samhälles.

Om analysen i Kuopio slår fast att det inte handlar om är varroa är det sannolikt fråga om bilus (Braula coeca). Inte heller bilusen är någon rolig gäst i en bikupa eftersom den parasiterar på drottningen. Men lusen sprider sig inte på samma destruktiva sätt som varroakvalstret.