DELA
Foto: Jonas Edsvik
En person som hittade och tog hand om en igelkott i dåligt skick har ålagts av ÅMHM att ge igelkotten vidare till en annan person med större kunskap i hur man tar hand om igelkottar. Igelkotten på bilden har ingenting med artikelns innehåll att göra.

Misstänkt vanvård av igelkott anmäld

En person som hittat en igelkott ålades av ÅMHM att samma dag lämna igelkotten till en annan person med kunskap om hur igelkottar tas om hand.