DELA
Foto: Päivi Mattila

Misstänkt muta var ”ett skämt”

En vd på ett företag ställdes under torsdagen inför rätta misstänkt för att ha försökt muta en tjänsteman på ÅHS med kontanter, en dator och presentkort på 2 000 euro.
– Det är ett stort missförstånd, sade vd:ns ombud Bertil Zetter under rättegången i Ålands tingsrätt.

Både mannen och företaget där han är vd stod åtalade för givande av muta. Inledningvis behövde dock tingsrätten avgöra huruvida ÅHS skulle kunna räknas som målsägande i målet eller inte. Ombudet Heidi Furu argumenterade att ÅHS bör räknas som målsägande då man lidit ekonomisk skada som direkt följd av gärningen. Enligt Furu har ÅHS tvingats göra såväl interna som externa utredningar för att säkerställa att inget brott har begåtts inom ramen för ÅHS verksamhet, vilket man också yrkade ersättning för. Tingsrätten anser dock att det är en myndighets allmänna plikt och inte kan ses som en grund för att bli målsägande i det här fallet. Därför drevs ärendet enbart av åklagarsidan och utan en målsägandepart.

Erbjöds dator och pengar

Försöken till givande av muta ska enligt åklagaren ha skett både via sociala medier (Facebook messenger) och under personliga möten. Bland annat åberopades en skriftlig meddelandekonversation mellan parterna som en del av den skriftliga bevisningen där vd:n erbjuder tjänstemannen att köpa utrustning som skulle upphandlas till ett betydligt billigare pris, samt en ny privat dator och 30 000 euro ”i handen”. Efter att tjänstemannen skriver att en upphandling redan har gjorts med en annan entreprenör skriver vd:n ”där gick du miste på ditt presentkort på 2 000 euro”.

Vd:ns ombud Bertil Zetter menar dock att åklagaren har tolkat konversationen felaktigt och att det handlar om en avslappnad konversation två vänner emellan, då de hade en mångårig privat vänskapsrelation. Enligt Zetter inleddes konversationen av tjänstemannen med en fråga om hur mycket viss utrustning brukar kosta och att de sedan konstaterat att ÅHS betalat ett stort överpris, något som sedan har följts av sarkasm och uppenbara skämt. Vd:n ska inte ha förstått att det handlade om en upphandling, eftersom ÅHS redan köpt utrustningen i fråga av en annan entreprenör och upphandlingar inte kan göras via sociala medier.

– Företaget säljer inte ens den här typen av utrustning, menade företagets ombud Guy Björkqvist.

Enligt stämningsansökan ska dock tjänstemannen inte ha uppfattat vd:ns meddelanden som skämt.

Samfundsbot

Åklagaren yrkar på att vd:n ska betala brottsofferavgift och ersätta statens bevisningskostnader. Enligt stämningsansökan yrkas också ett näringsförbud i tre år och sex månader och att han döms till ett kort villkorligt fängelsestraff eller strängt bötesstraff.

Åklagaren anser också att företaget ska betala en samfundsbot på minst 6 000 euro som påföljd.

Vd:n och företaget bestrider åtal och yrkar på att det förkastas.