DELA

Person misstänkt för straffbart bruk av narkotika och snatteri

Polisen tillkallades till ett fartyg där en resenär hade tagit varor från ett fartygs tax free till ett sammanlagt värde på 212 euro. Personen hade uppträtt aggressivt när denne blev påkommen. Polisen begav sig till platsen och personen var kraftigt berusad och uppvisade ett störande aggressivt beteende mot både fartygspersonal och polis. Personen greps på basen av polislagen och under säkerhetsvisitation påträffade polisen redskap som misstänks användas till narkotika. Ett narkotika snabbtest gav ett positivt utslag för cannabis och kokain påvisas på föremålet, skriver polisen i sitt pressmeddelande. Personen misstänks för straffbart bruk av narkotika samt snatteri.