DELA
Foto: Jonas Edsvik

Misstänks ha tömt boet före konkursen

Båthuset i Mariehamn Ab:s konkursbo kräver egendom i retur av paret som ägde och drev bolaget som gick i konkurs för ett år sedan.

Skrovet till ett omdebatterat elbåtsprojekt ingår.
Elbåtsprojektet – och framför allt det samhällsstöd i form av landskapsbidrag och EU-pengar som Båthuset i Mariehamn Ab sökte och fick för att ta fram en prototyp – väckte livlig debatt förra hösten. 25 000 euro av det beviljade bidraget på 118 000 euro betalades ut.

I december i fjol försattes bolaget i konkurs av tingsrätten och advokat Johnny Bäck utsågs till konkursförvaltare.

Men när han började granska bolagets bokföring väcktes många frågor. Bolaget hade mycket få tillgångar trots att sådana borde ha funnits enligt bokföringen. Förklaringen som boförvaltaren fick var att paret parallellt hade drivit ett annat båtbolag i Helsingfors och att alla inventarier och tillgångar fanns i det bolaget som senare bytt namn till Finn Flyer Marina Ab.

Läs mer i Nya Åland!

Läs tidigare artikel:

Båthuset söks i konkurs