DELA

Misstänker förhalning av penningtvättsåtal

Varför blir åtalsprövningen om misstänkt penningtvätt inte klar?

Den frågan vill två av de drabbade företagarna att justitiekansler reder ut och att han vidtar åtgärder för att få prövningen gjord.
Förra veckan skickade Erik Rustner, som driver eget tandläkarföretag, via sin advokat in sitt klagomål till JK med anledning av att förundersökningen drog ut på tiden och att den pågående åtalsprövningen går långsamt.

Han vill att JK reder ut om CKP, landskapsåklagarämbetet och riksåklagarämbetet har fullgjort sina skyldigheter beträffande misstanken om att Paf har gjort sig skyldig till brott, eventuellt penningtvätt, då en enskild spelare under nästan fyra år spelade bort många hundra tusen euro som hon förskingrat av femton företag vars konton hon hade tillgång till som bokförare. Totalt förskingrade bokföraren 820 000 euro.

– Bristen på myndigheternas och tjänstemännens agerande, bristen på transparens och felaktiga uppgifter om tiden för åtalsprövningen är ägnade att allvarligt påverka allmänhetens tilltro till det finska rättsväsendet, heter det i klagomålet.

Av polisutredningen om förskingringen framgick, enligt klagomålet, att spelet hade fortgått utan någon egentlig kontroll från Pafs sida. Bokföraren hade ungefär en gång per år blivit uppringd av en anställd på Paf som hade frågat hur hon mådde och om hon hade spelandet under kontroll.

Under förundersökningen påtalade Erik Rustner att Paf inte hade hörts, något som han ansåg befogat eftersom Paf enligt lagen ska förhindra penningtvätt. Men både CKP och landskapsåklagarämbetet, företrätt av ledande landskapsåklagare Roger Eriksson, meddelade att det inte fanns någon misstanke mot Paf. Efter det skickade Rustner en skriftlig begäran om en utredning mot Paf. I april 2013 meddelade CKP att anmälan hade tagits emot och att utredningen skulle inledas.

Vad som framkommit i utredningen är fortfarande okänt för Rustner som i egenskap av målsägande till förbrottet hördes per telefon i februari 2014.

Förundersökningen blev klar samma år och fördes till landskapsåklagarämbetet. Men först tog det lång tid innan ärendet till slut delades ut till åklagare Jens-Erik Budd i februari 2015.

Under våren verkade allt vara klart men då vidtog en förlikningsrunda som allmänheten hittills inte haft kännedom om. Budd uppmanade Paf att utreda om det fanns möjlighet till förlikning med de drabbade företagarna och väntade besked från Paf i maj 2015 (se skild artikel).

Sedan oktober i fjol har ledande åklagare Henrik Lindeman haft hand om åtalsprövningen som fortsättningsvis pågår. Olika tider har getts för när den ska vara klar men den senaste visar att det knappast blir före hösten.

Mer än tre år har alltså gått sedan utredningen om Pafs agerande inleddes. Alla turer på vägen har, enligt klagomålet, lett till misstro mot systemet och funderingar om varför just den här åtalsprövningen tar omotiverat lång tid.

– Ärendet ger en mycket nedslående bild av det rättsskydd som gemene man har enligt grundlagen, heter det.

I april lämnade Stig Grönlund, företrädare för Matkreatören/Indigo, via sin advokat in ett klagomål till justitiekansler. Erik Rustner Tandläkare Ab och Matkreatören Ab/Indigo förlorande omkirng 250 000 euro var i förskingringshärvan.