DELA

Missnöjet med Mariebad växer

Flera än tidigare klagar på stadens badhus.

Ledningen tror dock på bättre tider.
Något fler är missnöjda med Mariebad nu än för fem år sedan visar en färsk brukarundersökning som besvarats av 215 personer. Samtidigt har personalen fått fler klagomål än tidigare om ventilationen och skötseln av uteområdet och dessutom påtalar några av de organisationer som regelbundet utnyttjar badhuset för att arrangera vattengymnastik problem.

Ålands motionsförbund, AquaGym, Medis och Ålands hälsofrämjande har skickat en gemensam skrivelse till bildningsnämnden. De oroar sig för luftkvaliteten i de olika utrymmena som de anser att har försämrats kraftigt på grund av att luftkonditioneringen inte har fungerat.

De är också kritiska till att personalen på Mariebad ofta glömmer bort att se till att vattnet i terapibassängen har den nivå som krävs för vuxengymnastiken och till att utrustningen inte fungerar som den skall.

Frågorna aktualiseras i bildningsnämnden som skall ta ställning till om man bör göra någon organisatorisk förändring för Mariebad eller inte.

Nej, menar badhusets ledning och bildningschefen. För några år sedan flyttades ansvaret för anläggningens skötsel till stadens fastighetsavdelning och där bör det stanna, anser man.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!

<”Byline e-post”>