DELA

Ledare: Misshandel förenlig med barnets intresse

Låter rubriken logisk? Kan misshandel av ett barn vara i barnets eget intresse? Högsta domstolen har ett resonemang kring detta som reser frågetecken.
Högsta domstolen har kommit med två prejudikat, som gäller omskärelse av pojkar av religiösa och kulturella skäl. Linjen har varit att omskärelse, som inte görs av medicinska skäl, uppfyller rekvisiten för misshandelsbrott, som det uttrycks. Omskärelse är misshandel, rakt upp och ner.

Nu har den linjen kompletterats.

Det första fallet gällde två pojkar, 7 och 12 år gamla, där föräldrarna var överens om omskärelse. Omskärelserna hade utförts med yrkesskicklighet, även om de inte gjordes av läkare. Det här var avgörande för HD liksom att ingreppen var förenliga med pojkarnas intressen. Men HD skriver också att den 12-åriga pojkens egen åsikt borde ha utretts före ingreppet. Helsingfors hovrätt hade förkastat åtalet om misshandel mot föräldrarna och HD ändrade inte på detta.

I det andra fallet hade en pappa av nigerianskt ursprung låtit omskära sin fyra månader gamla son mot den finländska mammans vilja. Läkaren som gjorde ingreppet levde i tron att föräldrarna var överens om omskärelsen. HD ansåg att båda föräldrarnas samtycke hade krävts. Pappan dömdes till böter för misshandel, läkaren friades.

Finland saknar en klar lagstiftning om omskärelse, som inte sker på medicinska grunder. Men litet klarare kunde HD ha varit i sina avgöranden.

Omskärelse uppfyller rekvisiten för misshandelsbrott, konstaterar HD. Vi har alltså tre fall av misshandel här. De två första utfördes av en icke-läkare, men med yrkesskicklighet. HD dömer inte för misshandel. Varför? För att föräldrarna var överens. Och för att ingreppen var förenliga med pojkarnas intressen. Vem säger det? Pojkarna själva tillfrågades inte. Hur vet föräldrarna att pojkarna framöver kommer att trivas med sin omskurna penis i duschrummet efter fotbollsmatchen eller i sängen med flickvännen.

Bebisen i det tredje fallet blev omskuren av en läkare på ett medicinskt korrekt sätt, får man anta. Pojkens egen vilja frågade ingen efter, men HD drog slutsatsen att omskärelsen inte var förening med hans intressen eftersom mamman var emot det. Så här dömdes för misshandel.

Misshandel är tillåten om föräldrarna är överens? Det är knappast så HD har tänkt sig att prejudikaten skall tolkas och kulturella skillnader är inte alltid lätta att hantera. Men gå då in för att den som själv vill kan låta omskära sig när tiden är mogen.

De här prejudikaten handlar om pojkar. Hur är det med flickor? Könsstympning,som det heter i svensk lag, är i många fall ett betydligt värre ingrepp. Kan det också tillåtas om föräldrarna är överens?

Finland har ingen separat lag om detta. Förslag har lagts fram tre gånger, senast 2003, men justitieministeriet har inte ansett att det behövs. Könsstympning, alla grader av den, bedöms i Finland som grov misshandel. Det borde räcka som skydd. Men det tyder samtidigt på att den här sortens övergrepp mot kvinnor inte är av stort intresse för de finländska myndigheterna. Dags att ändra på det?