DELA
Foto: Oliver Nyholm

Miss med bogvisir på Rosella ledde till åtal

Bogvisiret gick inte att stänga helt. Ändå avgick Viking Line-fartyget Rosella från Mariehamn. Nu har befälhavaren åtalats.

Befälhavaren har i förundersökningen bestridit brott med motiveringen att det inte medfört någon säkerhetsrisk att köra med oskalkat bogvisir eftersom det finns vattentäta portar innanför visiret.

Enligt honom har det varit allmän praxis att lägga ut med öppet bogvisir och att det är något som man kan få undantagstillstånd för.

Läs mer i Nya Åland!