DELA
Foto: Pressbild<07_Bildrubrik>TORRSKODD HANTERING Rampen till den nya återvinningscentralen blir under tak.

Mise lämnar Norrböle, bygger nytt i Jomala

Mise öppnar en ny återvinningscentral i Ödanböle i Jomala.

I början av 2017 ersätter den Norrböle.
Återvinningscentralen i Norrböle är för liten både för trafiken och för sorteringen.

En ny återvinningscentral för hushållen byggs i stället i Ödanböle, den ska stå klar i början av 2017.

Här ska allt slags avfall kunna lämnas och det ska vara enkelt att sortera rätt. Man kör upp på en fyrfilig ramp som är under tak för att minska problem med regn och snö.

Bredvid den nya centralen blir det utrymmen för återbruk, en verksamhet som ska växa med tiden.

Mise har redan idag en betydligt enklare återvinningscentral i Ödanböle. En ny behövs för att uppfylla dagens krav på miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Att den nya centralen byggs just där beror på att man vill skapa en samlad och ändamålsenlig avfallshantering. Ödanböle tillåter också att verksamheten expanderar i framtiden.

– Det finns de som påpekar att det är så långt till Ödanböle men det är bara ungefär tio kilometer från stan,säger Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten.

Hon påminner om att Ödanböle redan tidigare har fungerat som stadsbornas avfallstipp.

– Mycket av det som i dag körs med bil till Norrböle kunde dessutom ha lämnats till Misebilen.

Misebilen, den mobila återvinningscentralen, blir inte bara kvar utan ska också utvecklas för att kunna möta kundernas behov så bra som möjligt. Mise ska därför göra en medborgarundersökning i höst.