DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mise gör ett dåligt 2016

Mises resultat för 2016 var över 100 000 euro sämre än man räknade med i budgeten. Den främsta orsaken är, enligt revisionsrapporten, att verksamhetskostnaderna ökat med 11 procent vilket innebär en budgetöverskridning på nästan135 000 euro.

– I och med att denna budgetöverskridning inte synts i de budgetuppföljningar som Mise under 2016 skickat till medlemskommunerna måste budgetöverskridningen anses oacceptabel speciellt då de likvida medlen minskat från 276  758,96 euro till 79 355,62 euro under 2016, skriver Jomala som diskuterat Mise inför stämman den 30 maj.

Kommunens ombud på stämman får i uppdrag att kräva att Mise omgående ser över verksamhetens kostnader och bara prioritera åtgärder lagen och avfallsplanen kräver, allt annat ska bortprioriteras.

Dessutom ska Mise återkomma med en utredning om hur den interna kontrollen kan förbättras och förklara hur budgetöverskridningen kunde inträffa. (tt-s)