DELA

Miramarparken kan få utegym

En del av Miramarparken kan användas för ett utegym anser stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund.

Äldrerådet i Mariehamn anhöll i våras om utrymme för en trivsel- och motionsplats i stadens centrala delar och frågan har nu utretts inom infrastruktursektorn.

– Placering i Miramarparken kräver dock ändring av parkplanen. Investeringskostnaden är tveksam från samhällstekniska budgeten men äldrerådet är dock villigt att skaffa medel för själva gymmet bara det får en någorlunda central placering, skriver man i beredningen av ärendet.

Infrastrukturnämnden tar ställning till frågan i morgon. (tt-s)