DELA
Foto: Sten-Anders Fellman

Beräkning: Nästan 200 miljoner för Föglötunnel

Konsultföretaget Norconsult har lämnat in sin kostnadsberäkningsrapport om Föglötunneln. Mellan 200 och 255 miljoner tros en tunnel, nödvändiga vägdragningar och andra omkostnader uppgå till, beroende på vilken tunneltyp man vill bygga.