DELA

Minor röjs i Ålands hav

I vattnen mellan Stockholms norra skärgård och Åland pågår just nu en omfattande minröjning.

Tre av försvarets minröjningsfartyg deltar enligt Aftonbladet i operationen. Målet är att hitta, spränga och på det sättet oskadliggöra så många som möjligt av tusen minor som Ryssland lade ut under första världskriget för att störa handelstrafiken mellan svenska och finska hamnar. Minorna bedöms fortfarande vara skarpa och utgör en risk för sjöfart, fiske och också för miljön. (tt-s)

1 KOMMENTAR

Comments are closed.