DELA
Foto: Stefan Öhberg

Minnen från världskrigen påverkar bostadsplaner

En kanonställning, luftvärnsställningar och en bunkerkonstruktion är några av de fornminnen som finns på Lökskärsberget där staden gärna skulle se ett nytt bostadsområde.

Det framgår av kulturbyråns arkeologiska utredning.
Det stora Lökskärsberget söder om Korrviks fiskehamn i Mariehamn är privat och det är de många markägarnas sak att avgöra om området ska exploateras eller inte. Hittills har markägarna inte kunnat enas om att ansöka om en detaljplanering av området.

Mariehamns stads åsikt är däremot redan klar. ”Det privata området avsätts för egnahemsbebyggelse dock med ett bibehållande av områdets naturliga strandmiljö och bergiga karaktär” står det i stadens riktgivande generalplan.

Nu visar det sig att det finns också annat än strandmiljö och bergig karaktär som borde bibehållas om planerna på ett bostadsområde på Lökskärsberget förverkligas. Landskapets kulturbyrå har gjort en arkeologisk utredning som visar att berget har haft stor betydelse, inte minst under de två världskrigen.

– Inom det aktuella planområdet finns fem fasta fornlämningar, konstaterar kulturbyrån i ett skriftligt utlåtande till staden.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!