DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ministrars e-post är deras privatsak

De brev som en politiker eller tjänsteman får eller skickar elektroniskt är inte automatiskt offentliga handlingar.

Begärda uppgifter om e-korrespondens lämnas inte ut.

Lagtingsman Bert Häggblom (Ob) har anhållit om att få ta del av alla e-postloggar som berör minister Wille Valves (MSÅ) korrespondens under oktober och november i fjol. Ålands radio har lämnat in en liknande ansökan med skillnaden att den gäller för allmänna handlingar till och från minister Mats Perämaa (Lib) och för en annan tidsperiod.

Båda två får nu blankt nej.

Landskapsregeringen konstaterar i sin motivering att offentlighetslagstiftningen inte gäller enskild, privat korrespondens. Den gäller inte heller informell korrespondens mellan myndigheter, handlingar som berör ärenden under beredning eller sekretessbelagda ärenden. (tt-s)