DELA
Foto: Statsrådets kansli Sakari Piippo

Ministerns utspel sågas

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö vill att ålänningarna ska göra civiltjänst i stället för värnplikt.

Förslaget möter motstånd på Åland. Omöjligt, är svaret.
Hufvudstadsbladet berättade i går om försvarsministeriets synpunkter på Ålandskommitténs förslag till ny självstyrelselag som nyligen varit på remissrunda. Kommittén föreslår att behörigheten att ålägga ålänningar att tjänstgöra som lotsar, fyrvaktare eller inom civilförvaltningen flyttas från riksdagen till lagtinget.

Ministeriet vill dock skaka liv i den nuvarande lagens döda bokstav om att ålänningar ska göra civiltjänst i stället för värnplikt. I praktiken har paragrafen inte använts.

Orsaken till att ålänningar inte omfattas av den allmänna värnplikten är att kommandospråket är finska också på Nylands brigad.

Försvarsministeriet ser enligt Hufvudstadsbladet att den föreslagna ändringen i självstyrelselagen skulle ”försvaga landets militära försvarsförmåga och försätta resten av finländarna i en ojämlik ställning i förhållande till ålänningarna”.

Försvarsminister Jussi Niinistö, som nyligen bröt sig ur Sannfinländarna och som nu tillhör regeringspartiet Blå Framtid, säger till HBL att han inte hunnit fundera på de praktiska detaljerna, till exempel om ålänningarna ska göra civiltjänst på Åland eller i riket. Men följden av civiltjänstkravet skulle, säger han, sannolikt leda till att fler ålänningar valde frivillig militärtjänstgöring vid Nylands brigad eftersom militärtjänsten är kortare än civiltjänstens 347 dagar.

Lantrådet Katrin Sjögren säger till Nya Åland att Ålandskommittén, där både åländska och finländska parlamentariker ingick, var överens i värnpliktsfrågan.

Så försvarsministern är ute och cyklar?

– Han har rätt att uttrycka sin åsikt. Men hans åsikt är inte samma som rikspolitikernas åsikt i kommittén.

Lantrådet påminner om att självstyrelselagsrevisionen är ett gemensamt projekt för självstyrelsen och staten.

– Jag tror absolut inte att Åland är med på någon ändring vad gäller värnplikt och civiltjänstgöring. Frågan har inte diskuterats överhuvudtaget på Åland. Min uppfattning är att den inte finns på kartan, den är inte aktuell.

Ålands riksdagsledamot, landshövdingen samt flera finländska riksdagsledamöter är lika kritiska till utspelet.

Läs mer i fredagens Nya Åland!