DELA
Foto: Jonas Edsvik

Minister tänder på fossilfritt Åland

Åland som testplattform för ett system med 100 procent förnyelsebar energi?

Tanken tänder Finlands energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).
Han var en av talarna på måndagen på Östersjökonferensen BSPC i Mariehamn. Och han var nöjd med att han fick presentera vad Finland ska göra som ordförandeland för Helcom, aktionsplanen för Östersjön, de närmaste åren.

Planen ska uppdateras, säger Tiilikainen.

Framsteg har gjorts i länderna runt Östersjön men det går för långsamt. Länderna måste utveckla metoder för att återanvända fosfor och andra ämnen som bidragit till övergödning i Östersjön.

– Och klimatförändringar kommer att göra vårt jobb mycket svårare i framtiden. Det räcker inte med att vi når målen som vi fastställde för tio år sen. Vi måste gå längre för att se ett resultat i Östersjön.

Kimmo Tiilikainen träffade Camilla Gunell (S), landskapets vice lantråd med närings- miljö- och energifrågor på sitt bord.

Och han är mycket intresserad av arbetet för att göra Åland till ett samhälle som klarar sig helt på förnyelsebar energi.

Det är inte första gången de två ministrarna talat om visionen men nu ser Tiilikainen en konkret plan för hur den utvecklingen ska ske, och kunskap om vilka utmaningarna är. Och det förutsätter samarbete mellan åländska och fastländska myndigheter, företag, forskningsinstitut och högskolor, säger han.

– Världen behöver den här sortens lösningar för en säkrare och hållbar energiframtid.

I maj lyfte Finland fram ett fossilfritt Åland i en presentation på en nordisk vecka på temat ren energi. Länderna som deltog står tillsammans för cirka 85 procent av världens energikonsumtion.

Att förverkliga visionen blir en utmaning, säger Camilla Gunell. Men nu finns en plattform. Nästa steg blir handling och investeringar. Vad det innebär i praktiken ska landskapsregeringen berätta mer om nästa vecka.

I dag får BSPC-konferensdeltagarna ta del av tankarna m Ålands fossilfria framtid.