DELA
Foto: Erkki Santamala

Mindre miljögifter i strömmingen

Dioxin- och PCB-halterna i strömming från Bottniska viken och Finska viken har mer än halverats under 2000-talet. Halterna ligger nu klart under de maximihalter som EU fastslagit.
Även halterna av polybromerade flamskyddsmedel (PBDE) har halverats. Uppgifterna framkommer i en rapport från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Naturresursinstitutet Luke, Institutet för hälsa och välfärd THL och Finlands miljöcentral Syke.

Utsläppen av dioxiner och PCP har begränsats genom internationella avtal och det syns nu i mätresultatet, konstateras det i rapporten.

Däremot har halterna av högflourerade ämnen (PFAS) ökat något sedan 2009. Enligt rapporten är halterna fortfarande så låga att de inte utgör ett hot mot hälsan. PFAS är en grupp på över 3 000 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används bland annat som ytbehandling på kläder och skor.

Läs mer i fredagens Nya Åland!