DELA
Foto: Johan Orre

Miljötillstånd för bygget av Vårdöbron

ÅMHM har beviljat miljötillstånd för bygget av Vårdöbron mellan Töftö och Gersholm samt breddandet av vägbanken.

I villkoren som framkommer i miljökonsekvensbedömningen ingår bland annat att muddrings- och grävarbeten inte ska utföras mellan 15 april och 31 augusti, om så sker måste speciella skyddsgarantier användas. Breddningen av vägbanken får göras under den perioden förutsatt att materialet som används inte försämrar vattenkvaliteten nämnvärt.

Arbetet ska utföras så att vattenområdena och angränsande landområden utsätts för så lite störningar som möjligt, enligt ÅMHM.