DELA

Miljöpsykologi sparar handdukar

Masterstudenten Simon Holmström har gjort ett miljöpsykologiskt experiment på hotell Arkipelag, som del av sin masteruppsats. Experimentet ökade återanvändningen av handdukar på hotellet med omkring tio procentenheter.
Simon Holmströms fältstudie pågick i 17 dagar under försommaren. Experimentet gick ut på att påverka gästerna till att göra något för miljön genom små förändringar i omgivningen. Experimentet gick ut på att lämna en lapp med ett budskap om handduksåteranvändning i varje rum där gästen stannade mer än en natt. Gästerna delades upp i fyra grupper.

I kontrollgruppen är hotellrummen precis som vanligt. I vad Holmström kallar åtagandegruppen lämnade han en lapp som ber gästen skriva under på att hen återanvänder sina handdukar för att skona den åländska miljön. Den tredje gruppen kallas i experimentet för den normativa gruppen och på lapparna i dessa rum står det att 80 procent av gästerna återanvänder sina handdukar. Den fjärde gruppen kombinerar innehållet på åtagandegruppens och den normativa gruppens lappar.

Åtagande fungerar

75 procent av gästerna återanvände sina handdukar utan någon lapp, det vill säga kontrollgruppen. De mest markanta resultatet går att se i åtagandegruppen, där återanvändningen stigit till 85 procent. Också i den normativa gruppen och i kombinationsgruppen ökade återanvändandet

Simon lyfter även upp kringeffekter han observerat. I åtagandegruppen var 13 procent fler lampor släckta i rummen, 20 procent färre glas användes och 11 procent mindre sopor lämnades i rummen.

– Och detta utan att det stod något om glas, sopor eller lampor. En liten förändring kan skapa ringar på vattnet, säger Simon Holmström.

Tidigare miljöarbete

Sedan 1,5 år tillbaka är hotell Arkipelag Green Key-certifierat.

– Bland annat har vi utvecklat vår frukost så att det är nästan bara åländska råvaror och i trädgården odlar vi örter som används till drinkar och i köket, säger Ann-Louise Djupsund.

Simon Holmström tycker att Arkipelag är i framkant när det gäller miljöarbete för hotell, men menar att hans beteendevetenskapliga tillvägagångssätt lägger till en ny dimension.

– Certifieringarna brukar fokusera på vad hotellen själv gör. Min forskning vill involvera gästen, säger Simon Holmström.