DELA
Foto: Jonas Edsvik

Miljonsmäll för sjöfarten

Sjöfartsverket i Sverige aviserar höjda avgifter för sjöfarten i höst. Samtidigt som många rederier går på knäna. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är besvikna.
– Jag tycker svenska regeringen borde skicka blomma och tack till Finland för att transportflödena över Östersjön fungerat så bra som de gjort och gör under pandemin, säger vd Rikard Engström.

I september höjs de svenska farledsavgifterna med 4,3 procent och lotsavgifterna med 10 procent.

– Den totala farledsavgiften är ungefär en miljard kronor, totalt får man in lotsavgifter på ungefär en halv miljard. De höjningar som myndigheten föreslår som ska rädda deras ekonomi kommer att bli mycket kännbar för sjöfarten och transportköparna. Det är rejäla höjningar man ser sig tvingade att genomföra om inte regeringen ökar anslagen, säger Rikard Engström på branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Det kommer att röra sig om miljoner i extra kostnader för rederierna som redan har det kämpigt.

– Det slår hårt mot sjöfarten.

”Regeringen måste ge nytt stöd”

Sjöfartsverket aviserade höjningen av avgifterna redan från och med januari i år, men de sköts sedan fram till maj och nu slutligen september.

– Längre kan de inte av ekonomiska skäl flytta på det. Där måste regeringen ta ett ansvar. Sjöfartsverket får in mindre intäkter under corona, men har i princip kvar sina kostnader. Regeringen måste åtminstone ge ett nytt engångsanslag i coronastöd, liksom man gjorde i juni 2020, som gör att man inte behöver höja avgifterna över huvudtaget i år.

Överlag anser Engström att Sverige inte varit lika stöttande gentemot sjöfarten som Finland.

– Man har annan förståelse i Finland. Där har man handlat upp transporter på ett sätt som Sverige inte gjort men framför allt har man mycket, mycket lägre statligt avgiftsuttag. Jag tycker svenska regeringen borde skicka blomma och tack till Finland. Det är ju transport mellan båda länder det handlar om. Jag tycker Sverige har varit alldeles för passiva. Visst, man har gjort en del saker som är bra förstås med olika stödformer, men vi är ändå en bra bit efter flera våra grannländer, men framförallt när man tittar på Finland.

Sjöfartsverket olycklig budbärare

Han kallar avgiftshöjningarna ”på gränsen till ohederligt”.

– Vill man nå de mål man har satt upp för sjöfarten man kan inte höja avgifterna. Sjöfartsverket har en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. De blir i sammanhanget bara den olyckliga budbäraren – det är regeringen, myndighetens ägare, som måste inse att 10 procent i anslag är helt orimligt. Nu är det upp till regeringen om man ska ge ett extra tillfälligt stöd, men man behöver också titta på det här mer långsiktigt. Jag utgår ifrån att Sveriges regering inser allvaret i situationen och skyndsamt verkar för en lösning så att avgifter är i linje med politikens ambitioner.
Läs Viking Lines kommentar i måndagens Nya Åland!