DELA

Miljonkrav krympte till tvist om avtal

Från början krävde paret bakom de omtvistade aktiebostadshusen i Jomala Kalmarnäs Ålandsbanken på 1,25 miljoner euro.

Nu har yrkandet krympt till en tvist om huruvida RS-avtalet är giltigt eller inte.
I går samlades parterna till det fjärde förberedande sammanträdet inför huvudförhandlingen som ska hållas den 24 augusti.

Paret bakom bygget av de tre parhusen stämde – efter att flera andra tvister anhängiggjorts – Ålandsbanken i tingsrätten i början av 2015 och yrkade på att få projektets totalkostnad ersatt, en summa på 1,25 miljoner euro. Motiveringen var bland annat att banken brutit mot banksekretessen och begått avtalsbrott. Paret yrkade på att det RS-avtal som ingåtts med banken skulle ogiltigförklaras.

Det första förberedande sammanträdet hölls i november 2015. Sedan dess har tvistemålet krympt – till exempel har paret dragit tillbaka sitt miljonyrkande – och i går skalades målet ner ytterligare.

Det som nu återstår är en tvist om RS-avtalets giltighet. Paret hävdar att det avtal som tre parter borde ha undertecknat – paret, bostadsaktiebolaget Hassellängan, där de är styrelsens enda medlemmar, och Ålandsbanken – har undertecknats av bara två parter och att bostadsaktiebolagets underskrift saknas.

Därför vill de att tingsrätten förklarar det ogiltigt och yrkar på att få tillbaka de kostnader de haft när RS-avtalet gjordes upp, drygt 5 000 euro.

Ålandsbanken hävdar å sin sida att RS-avtalet undertecknats av alla tre parter och vill höra sex vittnen, anställda och tidigare anställda på bankens företagsfinansieringsavdelning för att styrka detta.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!