DELA
Foto: Stefan Öhberg

Miljoner för gästhamnar

Alla Ålands gästhamnar och besökshamnar kan få investeringshjälp via Ålands Utvecklings Ab:s första projekt inom EU:s Interreg Central Baltic-program.
Alla gäst- och besökshamnar kan ansöka om partnerskap i projektet. Deltagarna får 75 procent av investeringar i nya bryggor, servicehus, it-struktur, avloppssystem, sophantering och annan service från EU. Resten av kostnaderna finansieras på Åland av landskapsregeringen.

Programmet omfattar totalt cirka 18 miljoner euro. 3-5 miljoner euro beräknas för Ålands del. Hur stort projektet blir bestäms under hösten beroende på gästhamnsföretagens behov och investeringsbudget.

Mera information ges på en presskonferens i morgon. (ao)