DELA

Miljondonation till Ålands kulturstiftelse

Magnus Kåhre, som avled i december 2015, gav en miljon euro till Ålands kulturstiftelse.

– Det här betyder att bi kan öka vår utdelning redan i höst, säger stiftelsens preses Lars-Ingmar Johansson.
Rederitjänstemannen Magnus Kåhre från Mariehamn, som avled i december 2015, hade förordnat att en del av hans tillgångar efter hans bortgång skall tillfalla stiftelsen.

– Det här är ett mycket betydande tillskott till våra fonder. Det är svårt att uppskatta, men utdelningen verkar kunna öka med 20-30 000 euro, säger stiftelsens preses Lars Ingmar Johansson.

Beloppet uppgår till sammanlagt 1 046 992 euro.

 

2359996

Magnus Kåhre.

 

Läs mera i morgondagens Nya Åland!