DELA
Foto: Stefan Öhberg

Miljöförening kräver alternativ till kortrutten

Ålands natur och miljö hade på torsdagen fått in drygt 1 400 namnunderskrifter som stöd för medborgarinitiativet En hållbar skärgårdstrafik. Därmed har man passerat minimikravet för att initiativet ska behandlas som en motion i lagtinget. Namnlistorna lämnas till lagtingskansliet på måndag.
Det var i början av december som Ålands natur och miljö presenterade snabbrutten, ett alternativ till kortrutten i skärgårdstrafiken. Förslaget från föreningen bygger på att det nuvarande färjetonnaget ska förnyas och moderniseras.

– Vi vill miljöoptimera och energieffektivisera det nuvarande tonnaget i stället för att det byggs ny, fast infrastruktur med stor miljöpåverkan, säger Simon Holmström, kansliledare på Ålands Natur & Miljö.

 

Läs mer i Nya Åland!