DELA

Miljöbokslut ger staden toppbetyg

Mariehamn är bäst i landet på att motverka klimatförändringen.

Det framgår ur bokslutet för 2014.
Stadens bokslut handlar inte bara om inkomster och utgifter, skulder och kassaklirr. Det innehåller också ett hållbarhetsbokslut och siffrorna i det får med beröm godkänt. Samtliga siffror har kontrollerats av oberoende part via stadens ISO-certifiering.

– Diagrammen visar en enorm utveckling och framsteg inom stadens miljöarbete, sade Rauli Lehtinen (Lib) i stadsfullmäktige i tisdags.

Lehtinen konstaterade att stadens koldioxidutsläpp minskat med 70 procent från 2002 till 2014.

– 2002 använde man 72 procent olja och 28 procent förnybart biobränsle. 2014 var oljans andel 11,8 procent och biobränslets 88,2. Målet är att oljan skall ner till 4 procent år 2017.

Importen av brännolja har minskat med 8 500 ton per år och de fossila koldioxidutsläppen med 27 000 ton. Siffrorna för förnybar energi i Mariehamn placerar hela Åland i topp jämfört med resten av landets regioner.

Rauli Lehtinen lyfte också upp stadens arbete för att minska skadliga utsläpp till Östersjön. I Lotsbroverket lyckas man reducera betydligt mer av bland annat fosfor- och kväveutsläppen än det som krävs.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!