DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>EFFEKTIVT I Lotsbroverket renas vattnet mer effektivt än lagen kräver. Man lyckas till exempel reducera fosfor till 97,2 procent och kväve till 73,5 procents mot lagens krav på 95 respektive 70.

Miljöbokslut ger staden toppbetyg

Mariehamn är bäst i landet på att motverka klimatförändringen.

Det framgår ur bokslutet för 2014.
Stadens bokslut handlar inte bara om inkomster och utgifter, skulder och kassaklirr. Det innehåller också ett hållbarhetsbokslut och siffrorna i det får med beröm godkänt. Samtliga siffror har kontrollerats av oberoende part via stadens ISO-certifiering.

– Diagrammen visar en enorm utveckling och framsteg inom stadens miljöarbete, sade Rauli Lehtinen (Lib) i stadsfullmäktige i tisdags.

Lehtinen konstaterade att stadens koldioxidutsläpp minskat med 70 procent från 2002 till 2014.

– 2002 använde man 72 procent olja och 28 procent förnybart biobränsle. 2014 var oljans andel 11,8 procent och biobränslets 88,2. Målet är att oljan skall ner till 4 procent år 2017.

Importen av brännolja har minskat med 8 500 ton per år och de fossila koldioxidutsläppen med 27 000 ton. Siffrorna för förnybar energi i Mariehamn placerar hela Åland i topp jämfört med resten av landets regioner.

Rauli Lehtinen lyfte också upp stadens arbete för att minska skadliga utsläpp till Östersjön. I Lotsbroverket lyckas man reducera betydligt mer av bland annat fosfor- och kväveutsläppen än det som krävs.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!