DELA

Mika Nordberg föreslår flygtrafik i skärgården

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ)  lägger fram en tanke om flygtrafik som alternativ för interntrafiken i skärgården. Tanken är att utnyttja den befintliga flygplatsen i Kumlinge. Förslaget presenterades för media under lantrådets presskaffe på tisdagsmorgonen.

Mika Nordberg presenterade idén som ett förslag värt att diskutera. Förvaltningen har inte fördjupat sig i alternativet ännu och har inga beräkningar, men det ska ses som ett ”inspel i brainstormingen”, säger han.

– Tidigare har flygfältet på Kumlinge medfört enbart kostnader. Vad skulle hända om vi utvecklar i stället för att avveckla? säger Mika Nordberg.

– I kommunutredningen har det sagts att det behövs intern kommunikation. Jag vill lyfta tanken. Flygtrafik fungerar på andra ställen, det är inte ogörbart, fortsätter han.

Enligt Mika Nordberg kan det vara aktuellt för transport av post, mediciner, varutransporter och mindre persontransporter med enmotoriga plan, men det skulle kräva obemannade flygfält på Föglö, Sottunga, Kökar och Brändö.

Tidigare har det diskuterats att interntrafiken inom skärgården skulle lösas med mindre, snabba båtar, men Mika Nordberg konstaterar att det alternativet kan försvåras av svåra isvintrar.

Landskapet har haft kontakt med Kumlinge om idén, men den ska nu diskuteras vidare.

Skulle landskapet driva ett flygbolag?

-Det skulle vara LR som upprätthåller trafiken, men det blir säkert en upphandling av trafik med flyg för en tidsperiod.

Han tror att trafiken skulle utgå från Mariehamn, men tanken skulle vara främst ett sätt att lösa interntrafiken inom öarna.