DELA
Foto: Jonas Edsvik

Metropolföretagare håller fast vid krav på ersättning

Restaurangen Metropol har krävt staden på 50 000 euro i ersättning för inkomstbortfall på grund av vägbygget längs Ålandsvägen.

Och den summan kan stiga.
I en skrivelse i början av juli hävdade Metropols juridiska ombud Marcus Måtar att bolaget gått miste om runt 700 euro per dag i intäkter efter att ombyggnaden av Ålandsvägen inleddes i mars.

Då var Ålandsvägen avstängd från Norra Esplanadgatan till Norragatan.

Svaret från projektchefen Håkan Lindén vid stadens samhällstekniska avdelning var att kraven inte kan omfattas – alltså att staden inte ska betala någon ersättning.

Håkan Lindén menade att restaurangfastigheten varit tillgänglig för fotgängare, och med möjlighet för transporter under hela perioden. Det stämmer inte, kontrar Metropolföretagaren Robert Näslund.

– Man behövde ju terrängfordon för att komma dit. Vi tappade många gäster, både äldre och handikappade.

– Vi går garanterat vidare med det här.

Nu byggs korsningen Nygatan-Ålandsvägen norr om Metropol om. Man kan köra till Metropol från Norragatan men inte från Nygatan. Att genomfartstrafiken försvunnit innebär att inkomstbortfallet fortsätter, säger Robert Näslund.

– Jag kan tänka mig att vi får plussa på runt 25 000.