DELA
Foto: Wikimedia Commons

Meteorsvärm passerar nu

Ljusstarka sken på himlen i både gult, orange och grönt rapporterar Nyanläsare om att ha sett. Det är Geminiderna, en av de mest aktiva meteorsvärmarna av alla, som jorden passerar just nu.
Under optimala förhållanden och lite tur går det att se över 100 stjärnfall i timmen, rapporterar svenska TT. Stjärnfall är sandkorn eller mindre stenar som hettas upp högt uppe i atmosfären, något vi på jorden uppfattar som ljusa streck över natthimlen.

Rymdgruset, så kallade meteorider, har ofta färdats i miljoner eller miljarder år innan de fångas upp av jordens gravitation när den passerar genom grusets bana under dess årliga färd runt solen, skriver TT.

Syns maximalt

Många meteorsvärmar är återkommande fenomen och starkaste av dem är just Geminiderna som passerar nu. Den aktiva perioden varar 7–17 december, med maximum under perioden 12–14 december. Enligt TT ligger rekordet på runt 120–160 observerade meteorer per timme, 10–80 stjärnfall under en timme är mer normalt.

Namnet på svärmen härstammar av att de tycks komma från stjärnbilden Tvillingarna, gemini på latin, även om de nästan kan ses var som helst på himlen. Andra återkommande stjärnfallssvärmar är Perseiderna, Leoniderna och Lyriderna.