DELA
Foto: Ida K Jansson

Mera synlighet på världskartan

Många fler ögon i världen riktas mot Åland i och med ordförandeskapet för BSPC.

Det konstaterar Jörgen Pettersson (C).
Jörgen Pettersson, ordförande för Ålands delegation i Östersjöparlamentens konferens BSPC, är en av huvudtalarna då Northern Dimension i dag samlas i Bryssel. Northern Dimension är en politisk organisation där ledare för EU, Ryssland, Norge och Island diskuterar gränsöverskridande frågor i bland annat Östersjön och de arktiska områdena kring Nordpolen och Barents hav.

Pettersson har bjudits in eftersom Åland nästa år axlar ordförandeskapet för BSPC.

– Jag kommer att berätta om allmänna frågor kring läget i Östersjön och om konferensen som vi ordnar nästa år men också om Åland, självstyrelsen och demilitariseringen.

Han ser arbetet på det internationella planet som oerhört viktigt för att sprida kunskap om Åland vare sig mötena hålls på borta- eller hemmaplan.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!