DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>HEMVÄRNSHISTORIA Antikvarie Kenneth Gustavsson från Ålands museibyrå och guldsmed Maria Karlström kan med sina respektive kunskapsområden måla upp en trolig bild av hur hemvärnsmärkena kom till.

Mer märken och medaljer för hemvärnet

Fler märken och mer information har lämnats in efter Nya Ålands artikel om det åländska hemvärnets märke i silver som såldes på auktion.

Guldsmeden Maria Karlström har formarna som hemvärnsmärket gjordes med i tiderna.
Antikvarie Kenneth Gustavsson har hunnit ta reda på mer om det åländska hemvärnets märken och medaljer sedan Nya Åland skrev om det första gången för drygt en vecka sedan.

Han blir mycket förtjust när han får se de hemvärnsmärken som Nya Ålands läsare skickat bilder på.

– Hemvärnsmärkena med kors är en minnesmedalj.

Dessutom finns bilder på en medalj med den åländska hjorten med väldigt militärt utseende. Han berättar att märkena med hjorten härstammar från den underofficerskola som fanns i Hammarudda under 1940-talet.

– Totalt 30 åländska hemvärnsmän deltog i officersutbildningen, sex på kustartillerilinjen och 24 på infanterilinjen.

Även finländare utbildades på skolan och man kan se att det fanns finska märken, då var förkortningen AUK (aliupseerikoulu). För de finska bevärningarna var märket med hjorten prytt av två korslagda kanoner. För de åländska av ett cykelhjul.

– Det var meningen att ålänningarna skulle bilda ett cykelinfanteri, men det var dåligt med cyklar och ont om cykeldäck, säger Gustavsson.

På märkena ser man förkortningar som ÅH och ÅF, Ålands hemvärn och Ålands försvar. Alla verkar vara tillverkade av M. Simons.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!