DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Medvind för Andelsbankens kundrörelse

Andelsbankens halvårsrapport som publicerades idag bjuder på stigande räntenetto och nettoprovisionsintäkter.

Rörelsevinsten för första halvåret landade på 2 560 000 euro. Räntenettot ökade med 6,1 procent. Nettoprovisionsintäkterna ökade med 5,6 procent, och kapitaltäckningen (CET1) uppgick till 21 procent.

Antalet ägarkunder fortsätter att öka.

Vd Johnny Nordqvist skriver i sin kommentar att kundrörelsen utvecklats väl under första halvåret, vilket har påverkat både räntenettot och nettoprovisionsintäkterna i positiv riktning.

Rörelsevinsten är något lägre än året innan, vilket delvis förklaras av att banken redovisar hela kostnaden för årets stabilitetsavgift under första halvåret, i stället för att periodisera den över hela året som i fjol.

Vd skriver också att de åländska hushållen i många fall är välmående, och att en stark arbetsmarknad i kombination med låga räntor ger en god kreditkvalitet. För helåret kan en svag aktiemarknad och sjunkande räntor påverka intäkterna negativt, men att banken ändå ser goda möjligheter till nya affärer.