DELA
Foto: Stefan Öhberg

Medlingen i sjöfartskonflikten inleds i dag

Riksförlikningsman Minna Helle inleder medlingen i arbetstvisten om utlandstrafiken i dag. Medlingen i tvisten kring isbrytarnas avtal fortsätter även i dag.
Finlands skeppsbefälsförbund har varslat om strejk i utrikessjöfarten från och med den 23 mars om inget nytt avtal ingås före det. Det gamla kollektivavtalet löpte ut i slutet av februari. Förbundet hoppas att strejkvarseln ska sätta fart på förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland.

Strejken skulle få stora följder för trafiken till och från Åland. Alla finskflaggade färjor skulle stoppas. För Viking Line gäller hotet fem av rederiets sju färjor. Även Silja Line och rederi ab Eckerö skulle drabbas.

Skeppsbefälsförbundet har även varslat om strejk i isbrytartvisten. Den strejken bryter ut den 21 mars om parterna inte lyckas enas innan det. En eventuell isbrytarstrejk kan få långtgående följder för Finlands utrikeshandel.

KORRIGERAD kl 9.26 rederi ab Eckerö kan påverkas, inte Eckerölinjen.