DELA
Foto: Stefan Öhberg

Medis satsar framåt trots minskad budget

Den turbulenta tiden hos Medis verkar vara över. Höstens kursutbud är i full planering, trots en minskad budget.

– Jag vill betona vilken enorm insats Medis gör, säger Siv Ekström, rektor på Medis.
I slutet av förra året fick Medborgarinstitutet, Medis, veta att budgeten för inkommande läsår blir betydligt lägre än tidigare. En sänkning från 283 000 euro till 100 000 euro, i form av landskapsandelar genom Mariehamns stad.

– Det var någon sorts känsla av katastrof. Då hade vi behövt avskeda folk för att klara det, säger Medis rektor Siv Ekström.

Under våren 2018 ändrade sig däremot landskapsregeringen och en så kallad budgetlag blev Medis räddning. I stället för 100 000 euro får Medis nu 200 000 euro, då budgetlagen träder i kraft den 1 juli i år. Det innebär ändå en kraftig sänkning i Medis budget för det här året, då 83 000 euro måste sparas in. Antalet kurser som kan starta i höst måste därför skäras ner.

– Det betyder att vi inte kan bemanna de två lärartjänster som varit obesatta det här läsåret, säger Ekström.

När det ekonomiska läget för Medis var som mest osäkert startade Siv Ekström en namninsamling. Över 800 namn samlades in, både till papper och elektroniskt. Ekström hann dock inte ordna med en uppvaktning hos landskapsregeringen innan beslutet om tilläggsanslaget på 100 000 euro kom.

– Det har varit väldigt roligt att märka det stora stödet som finns hos allmänheten. Det är rörande att se hur de skriver, säger Ekström och visar kommentarer från olika personer som skrivit under med sitt namn.

Läs mer i måndagens Nya Åland!