DELA
Foto: Stefan Öhberg

Medis redovisar stort överskott

Medborgarinstitutet i Mariehamn går med vinst och redovisar ett överskott på 81 000 euro. Det framgår ur stadens bildningsnämnds bokslut för 2016.

Orsaken till överskottet förklaras med att kostnadsöverföringarna till uppdragsutbildningarna har varit större än beräknat. Medis sköter till exempel på uppdrag av landskapet om utbildning i svenska för inflyttade. (tt-s)