DELA
Foto: Ida K Jansson
Förutom att det nya bokningssystemet är det snabbaste sättet att säkra en plats på en kurs innehåller medis.ax också uppdaterad information om alla kurser. Från vänster: textillärare Saara Karrenpalo, konstlärare Lin Simons, språklärare Åsa Grönholm, it-lärare Emelie Laine, webadministratör Fredrik Douhan, biträdande bildningschef Pamela Sjödahl, tf biträdande rektor Catalina Nica, musiklärare Åsa Isaksson, hälsa och friskvårdslärare Hanna Sivén-Bell och tf rektor Ester Laurell.

Medis lanserar nytt kurssystem

Med det nya kurssystemet ska gå snabbare och lättare att säkra sin plats på Mediskurserna.