DELA
Foto: Stefan Öhberg

Medimar jublar över plusresultat för 2017

2016 tog Medimar krafttag för att ta sig upp ur svackan och nu kan bolaget visa upp ett plusresultat på 40 000 euro för 2017.

Resultatet förbättrades med drygt 300 000 euro jämfört med året före.
Detta berättade vd Mathias Grunér i går i ett pressmeddelande inför bolagsstämman som hålls den 3 maj.

Han säger sig vara nöjd med hur Medimars ekonomi utvecklats under året och berättar att man följt den plan som gjordes upp hösten 2016 när man genomförde olika åtgärder för att ska tillväxt och lönsamhet. I planen ingick att minska den tid som vårdpersonalen lade på administration, spara in på olika kostnader och satsa på utveckling inför framtiden.

– Vi har haft en god efterfrågan på på våra tjänster och personalsituationen är stabil, vilket syns i våra siffror för 2017.

I fjol inledde Medimar flera utvecklingsprojekt för nya tjänster och IT-lösningar. Drygt 100 000 euro satsades i nya projekt.

– Vi arbetar aktivt med digitala lösningar och IT-stöd i vården och kommer i år att erbjuda flera nya IT-baserade tjänster, framhåller han.

Bedömningen är att utsikterna för i år är positiva och planen är att växa ytterligare och förbättra lönsamheten.

I februari i fjol sa styrelseordförande Jan-Mikael von Schantz till Nya Åland att Medimar skulle gå på plus 2017 efter det omfattande omstruktureringsprogram som styrelsen genomförde under hösten 2016. Under det sista kvartalet 2016 förbättrades bolagets resultat avsevärt.

Läs mera i dagens Nya Åland!