DELA
Foto: Jeremic Slavoljub

Mats Löfström tror ännu på politisk lösning om elskatten

Möjligheterna att nå en lösning om behörighetstvisten om elskatten finns ännu.– Jag är förhoppningsfull att man ska hitta en lösning som är bra för alla, säger Mats Löfström.