DELA
Foto: Jonas Edsvik

Matematiken sänker killars betyg

30 procent av pojkarna på det åländska högstadiet har svaga vitsord i matematik.
För flickorna var motsvarande siffra 18 procent.

Det visar siffror som Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub sammanställt.

Hälften av högstadieeleverna hade minst en sexa på betyget vid vårterminens slut och en fjärdedel hade minst en femma. Flest svaga vitsord delades ut i matematik och historia.

Antalet elever på Åland som får hemskolning har fyrdubblats på fem år. Den här hösten får 34 barn på Åland hemskolning. Det är elva elever fler än hösten 2015.

2 849 elever går i de åländska grundskolorna. 1 929 av dem går på lågstadiet och 920 på högstadiet.

Stöd till en femtedel

En femtedel av eleverna får någon typ av planerat stöd. Dit räknas allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd, och träningsundervisning för elever med förlängd läroplikt. Det specialpedagogiska stödet som ges till en tiondel av eleverna är det vanligaste stödet.

Allt planerat stöd ges i större grad till pojkar än till flickor, både på låg- och högstadiet.

250 elever, knappt nio procent, har ett annat modersmål än svenska. Finska och rumänska är de vanligaste modersmålen – runt 40 vardera – och lettiska, tyska, estniska eller thai är modersmål för minst tio elever.

Rapporten kan läsas i sin helhet på asub.ax  HÄR.