DELA
Foto: Ida K Jansson

Massivt ras i antalet svenska båtturister i år

Från 5 900 till 700 – så stort blev raset för de svenska båtturisternas nätter i åländska gästhamnar i år. Det framgår i Åsubs statistik. Tappet i båtturismen överlag blev större på fasta Åland än i skärgården.