DELA
Foto: Jonas Edsvik

Massiv kritik mot kommittéförslaget

Inte handelssjöfarten, inte apoteksverksamheten, inte televerksamheten, inte…

Det är mycket som riksministerierna inte vill släppa ifrån sig till Åland.
Sammanlagt 24 instanser av över 50 tillfrågade hade lämnat in utlåtanden över Ålandskommitténs förslag till ny självstyrelselag då remisstiden gick ut i fredags.

Förslaget tas inte emot med öppna armar av riksministerierna och de andra instanser som uttalat sig. Huvudsakligen handlar det om ovilja mot att Åland ska kunna få behörighet på flera nya områden men man är också negativ till andra punkter.

Försvarsministeriet vill inte slopa värnplikten för Åland men kan tänka sig en överenskommelse om någon form av civiltjänstgöring. Ministeriet vill också stryka paragrafen om att Ålands befolkning bara kan evakueras med landskapets tillstånd.

Social- och hälsovårdsministeriet anser att alkohollagstiftningen, läkemedelslagstiftningen, apoteksverksamheten och övrig lagstiftning av medicinsk karaktär ska stå kvar som rikets behörighet och det anser också säkerhets- och utvecklingscentret inom läkemedelsbranschen Fimea.

Undervisnings- och kulturministeriet är det enda ministerium som lever upp till kravet att samtliga utlåtanden från statliga myndigheter också bör ges på svenska. Ministeriet är bara tveksam till en fråga och det är om Åland har resurser för den stora organisation som upphovsrättsfrågorna kräver.

Läs mer i måndagens Nya Åland!